Stavba plotu

schéma rozmístění sloupků

PLAST PLOT - schéma rozmístění sloupků
 
Napínací sloupky se používají na začátku a konci oplocení s 1 vzpěrou, na každém rohu se 2 vzpěrami a průběžně každých 25-30 m se dvěma vzpěrami. PLAST PLOT - schéma rozmístění sloupků
 
PLAST PLOT - schéma rozmístění sloupků
 
Mezisloupky se umísťují mezi napínací sloupky ve vzdálenosti 3 m u pletiva výšky do 160 cm a 2,5 m u vyšších pletiv, vzpěry se připevňují ke sloupkům ve výšce 2/3 jeho nadzemní výšky, pomocí objímky a šroubu.
Před uchycením-zavěšením pletiva, musí být napínací dráty a napínáky nataženy mezi sloupky. Vzdálenost sloupků je maximálně 3 m a všechny rohové a koncové sloupky musí být opatřeny vzpěrami. Je-li oplocení delší než 25 m, doporučujeme opatřit každý desátý průběžný sloupek 2 vzpěrami pro lepší stabilitu plotu. Napínací dráty pletiva, které se kotví k rohovým a koncovým sloupkům jsou umístěny nahoře, uprostřed a dole. Vzpěra se uchycuje pomocí objímky ke sloupku. PLAST PLOT - schéma rozmístění sloupků
 

Montáž drátěného plotu

Nejprve stanovte průběh plotu a dbejte přitom na hranice vašeho pozemku. Vzdálenost sloupků má být asi 2,5 - 3,0 m. Opěry potřebujete na sloupku na začátku a na konci, na každém rohu a u zvlášť dlouhých plotů na rovné straně každých 25m. Dále pak u sloupků branek nebo dvoukřídlých brán.

Vyhlubte první základovou díru (cca čtverec 30x30 cm + dále stačí díra vrtákem 150mm - hloubka nejlépe 80 cm) a dbejte, aby spodní držák po napnutí drátu ve sloupku plotu byl co nejníže nad zemí.

 

Připravenou díru vyplňte betonem a zabudujte první sloupek plotu.

montáž plotu

Každý počáteční sloupek plotu musí být opřen o vzpěru. Úhel, pod nímž se vzpěra upevní, má souhlasit se směrem, jak drátěný plot probíhá. Proto namontujte vzpěru volně a na straně, na níž dosahuje na zem, vykopejte druhý základ, zalijte betonem, vzpěru zapusťte a pevně našroubujte na sloupek plotu. Postup opakujte u konečného sloupku a pomocí vyrovnávací šňůry tažené horním držákem napnutí stanovte přesnou hloubku a výšku mezisloupku. Zabetonujte sloupky plotu, jak je popsáno.

Obrázek zde je symbolický, vzpěry se ke sloupkům obvykle připevňují pomocí šroubu a ne pomocí objímky.

montáž plotu

Napínací drát upevněte napevno omotáním kolem sloupku na začátku nebo konci vypínaného úseku plotu. Na druhém konci plotu, obvykle max. po 25-ti metrech připevníte napínák.
Napínak drátu upevněte nahoře, u paty a uprostřed prvního nebo posledního sloupku plotu pomocí kusu napínacího drátu. Napínáky se používají vždy po délce asi 25m, případně na každý úsek od začátku k rohu, případně brance nebo bráně. Stačí asi 50 cm dlouhý napínací drát, který omotáte kolem sloupku a pevně zauzlujete. Druhým koncem drátu provlékněte napínák a opět  zauzlujete. Napínák může být asi 10-20cm od sloupku.
Obrázek zde je symbolický, objímky nedodáváme, nejsou potřeba.

montáž plotu

Napínací drát na jednom konci upevněte napevno omotáním kolem sloupku a na druhém konci pak odřízněte ( podle délky plotu + cca 10 cm), nasaďte do trnu napínače drátu a pomocí klíče vypněte.
První obrázek zde je symbolický, objímky nedodáváme. Je zde vyobrazeno nasunutí konce nap. drátu do napínáku.

montáž plotu montáž plotu

Vypnutý napínací drát umístěte do držáků na všech sloupcích mezi prvním a posledním sloupkem.

montáž plotu

Napínák opět vypněte šroubovým klíčem.

montáž plotu

Pletivo na začátku a po vypnutí také na konci připevněte ke sloupku pomocí vázacího drátu. Pletivo vázacím drátem obmotáte odzhora dolů kolem sloupku, drát provlékněte každým okem.
Pletivo z drátěných ok odrololujte přes celou délku plotu a horní a spodní konce ohněte vzhůru a kolem napínacího drátu.

montáž plotu


Aby se plot neprohýbal, upevněte středový napínací drát k okům pletiva pomocí kousku vázacího drátu.

stavba plotu


V případě použití pletiva s již dvěma zapletenými napínacími dráty, připevněte a vypněte nejdříve středový napínací drát a poté pak pletivo odrolujte a připevněte a vypněte horní a dolní napínací drát, vpletený v pletivu.